Vergunning is binnen!

Vandaag was het zover; we hebben de vergunning!!!
Een grote envelop van het Waterschap in de brievenbus met vergunning en alle ondertekende tekeningen, rapport en uitvoeringsplan.Ter controle gaat het hele pakket nu nog naar Selekthuis zodat zij het kunnen inzien en kopieën van kunnen maken.
Afgelopen donderdag stuurden zij ook al de definitieve tekeningen naar ons toe, die hier ter plaatse moeten zijn tijdens de bouw.