Een uitvoeringsplan?

WihaWIHA heeft (email) reactie gegeven; Het rapport wordt aangepast. Een aantal punten was eigenlijk verwaarloosbaar, en was daarom weggelaten. Dit zou er nu wel in uitgelegd worden.Wat voornamelijk overblijft is het “uitvoeringsplan”. Selekthuis weet niet zeker wat hiermee bedoelt wordt, maar navraag bij de vergunningverlener van Brabantse Delta blijkt dat hij er zelf ook niet direct antwoord op heeft.
De “waterkerings-deskundige” had al de punten aan gegeven, en deze waren direct overgenomen en aan ons door gespeeld.

De vergunning-verlener zou het navragen, en mij het antwoord mailen.